ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Tiotropium ๑๘ mcg inhalation powder, hard capsule, ๑ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)