พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เยี่ยมชม โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เยี่ยมชม              โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยพลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็น โรงพยาบาลสงฆ์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และ ผู้บริหารระดับเขต ระดับจังหวัด บุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทุกระดับให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมบูธกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ การให้บริการบุคลากรโรงพยาบาล ให้สืบสานพระราชปณิธาน พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย“ขอให้ถือประโยชน์ ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์ ”