เตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเด่น(ระดับประเทศ)

เตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน      งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม      ระดับ ดีเด่น(ระดับประเทศ)

วันที่ 20 พค.67 เวลา 13.00 น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบหมายให้แพทย์หญิงปิยภรณ์ กลิ่นหอม นายแพทย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฯ รับทีมเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเด่น (ระดับประเทศ) โดยทีมประเมินมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเขตฯและทีมส่วนกลาง ในวันที่ 12 มิย.67

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมและการประเมินมาตรฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อประชาชนทุกคนที่เข้ารับบริการ