ขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี  รับรางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น ปี 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล ผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับคุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเป็นรางวัลที่ตอกย้ำถึงความทุ่มเท เสียสละ ความสามารถ และความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาการพยาบาล ดูแลผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

คุณรุ่งทิพย์ เจริญศรี ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของพยาบาล และเป็นบุคคลอันทรงคุณค่าขององค์กร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ขอร่วมแสดงความชื่นชม และส่งกำลังใจให้คุณรุ่งทิพย์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป