โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Reactcredition) ครั้งที่ 4

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล             (Reactcredition) ครั้งที่ 4

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับการตรวจรองรับกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล( Reactcredition) ครั้งที่ 4

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ ขวัญเงิน หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจและคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสรพ. ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพครั้งที่ 4 หรือ Re-Accreditation ตามมาตรฐาน HA โดยเป็นการเยี่ยมสำรวจเมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567