คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันพุธที่ 15 พค 67 เวลา 10.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมทำการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดี
ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี