พระครูโกศลวิหารคุณ ดร. (จูม กุสโล ภาษี) เยี่ยมชมโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พระครูโกศลวิหารคุณ ดร. (จูม กุสโล ภาษี)     เยี่ยมชมโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พระครูโกศลวิหารคุณ ดร. (จูม กุสโล ภาษี) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี และเจ้าอาวาสวัดกลาง ได้เดินทางไปเยี่ยมชมหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ และแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

การเยี่ยมชมครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อ:

 • เยี่ยมเยียนพระสงฆ์อาพาธที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำในการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดและโรงพยาบาล

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ พระครูโกศลวิหารคุณ ดร. (จูม กุสโล ภาษี)ได้:

 • เยี่ยมชมหอผู้ป่วยในสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยนอกทั่วไป
 • พูดคุยกับพระสงฆ์อาพาธ
 • ให้กำลังใจและคำแนะนำแก่พระสงฆ์อาพาธ
 • พูดคุยกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ

การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก:

 • นายแพทย์สุเมธ นิยกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 • คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลชุมชนและงานพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ทั้งนี้ พระครูโกศลวิหารคุณ ดร. (จูม กุสโล ภาษี) ยังได้กล่าวว่า:

 • รู้สึกประทับใจในความเอาใจใส่ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีต่อพระสงฆ์อาพาธ
 • รู้สึกสบายใจที่พระสงฆ์อาพาธได้รับการดูแลอย่างดี
 • หวังว่าจะมีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลอีกครั้งในโอกาสต่อไป

การเยี่ยมชมครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างวัดและโรงพยาบาลในการดูแลพระสงฆ์อาพาธ