โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2567

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นประธานในพิธีเปิดดกิจกรรมวันพยาบาลสากล วที ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

กิจกรรมในภาคเช้า

-การอุปัฎฐากพระภิกษุอาพาธตามหลักพระธรรมวินัย

-การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

– Body Chang Fit@Firm

กิจกรรมในภาคบ่าย

-มอบรางวัลคนดีศรีองค์กร 15 รางวัล

-มอบรางวัลผลงานดีเด่น 4 รางวัล

-มอบรางวัลคลิป 3R 5 รางวัล

-กิจกรรม”รักและผูกพันในองค์กร”

วันพยาบาลสากล (International Nurses Day) ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อยกย่องวิชาชีพพยาบาล และรำลึกถึง “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ให้กำเนิดประวัติการพยาบาลสากล ที่หลายประเทศนำมาวางระบบสาธารณสุขจวบจนทุกวันนี้