ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่  จำนวน ๑ ชุด โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี