ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์