ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง