ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินเเละตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗