รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ