ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดไทรอยด์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗