ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗