ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗