ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focus โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗