ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องร่างประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดไทรอยด์จำนวน๒ชุด