ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อเเละเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง โรงพยาบาล ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗