ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องตรวจการได้ยินเเละตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน ๑ เครื่อง