ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Focus จำนวน ๑ เครื่อง