ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื้อเยื่อเเละเชื่อมปิดหลอดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง