ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Tiotropium ๑๘ mcg inhalation powder, hard capsule, ๑ กล่อง