ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Insulin aspart ๓๐ iu/๑ mL + Insulin degludec ๗๐ iu/๑ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen