ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Insulin glargine ๓๐๐ iu/๑ mL Solution for Injection, ๑.๕ mL Prefilled pen