ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Peritoneal dialysis solution low calcium (๒.๕ mEq/L) with ๑.๕% dextrose, ๕ Litre/Bag