ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)