บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา