ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องเผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ออกซิเจนเหลว จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาล ๕๐พรรษา  มหาวชิราลงกรณ

ประจำปีงบประมาณ 2567