บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานเภสัชกรรม)