ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 61 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 61 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุผ้า) จำนวน ๗๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุผ้า) จำนวน ๗๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖๑ รายการ

อ่านต่อ …

อ่านต่อประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖๑ รายการ