รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล