รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ่ายค่าจ้างตามผลปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงงานช่วยการพยาบาล