บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรคและตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานพัสดุ)