รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินควารู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค