ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์