ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมแบบนิ่มพับได้ ชนิดชิ้นเดียว (เลนส์เหลือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)