ขยายวันที่ เวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานพัสดุ)