ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖