ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซ่อมแซมหลังคาอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วย 4 ชั้น (ตึกชินกุง)