ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน