รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแน่งพนักงานประกอบอาหาร และแพทย์แผนไทย