รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาวิชาชีพและตำแหน่งพรักงานช่วยเหลือคนไข้