กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสตรวจสุขภาพ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย : วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ
ภาพโดย : เอก แจ้งคล้อย