โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดภูหล่น

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดภูหล่น

วันที่ 29 มกราคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดภูหล่น อ.ศรีเมืองใหม่ โดยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดภูหล่น สถานที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวมยอดเงินทอดถวาย เป็นจำนวน 300,099 บาท โดยได้รับความเมตตาจาก เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ และพระครูสุนทร วินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดภูหล่น อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี รับผ้าป่าในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ โดย: วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ