ยืนยันตัวตนใน APP หมอพร้อม ณ จุดบริการห้องบัตร

ยืนยันตัวตนใน APP หมอพร้อม ณ จุดบริการห้องบัตร

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทุกท่าน “ยืนยันตัวตนใน APP หมอพร้อม” ณ จุดบริการห้องบัตร พร้อมยืนบัตรประชาชน ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป