ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖