ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมฯ ภายในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ