ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ่ายค่าจ้างตามผลปฏิบัติงานรายเคส ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(ปฏิบัติงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)