ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด